Aktualności

Finał akcji Odjazdowe Mikołajki 2018

11 grudnia 2018
czytaj całość

W dniu 8 grudnia br. w Bibliotece Głównej UKW w ramach akcji charytatywnej „Odjazdowe Mikołajki” odbyła się impreza mikołajkowa dla podopiecznych Fundacji Aktywnej Rehabilitacji - region kujawsko-pomorski. Zajęcia prowadził Michał Słomiński – pracownik FAR-u.

czytaj całość…

ODJAZDOWE MIKOŁAJKI 2018

22 listopada 2018
czytaj całość

Chcesz wywołać uśmiech dzieciaków? Wrzuć do puszki kilka złociaków! To motto corocznej zbiórki na zakup upominków dla podopiecznych Fundacji Aktywnej Rehabilitacji (dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Organizatorami akcji są: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji - region kujawsko-pomorski, Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UKW oraz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UKW. Akcję wspiera również Samorząd Studencki UKW.

!

czytaj całość…

Zaproszenie na ogólnouczelniane spotkanie informacyjne dla studentów niepełnosprawnych I roku

31 października 2018

Serdecznie zapraszamy na ogólnouczelniane spotkanie informacyjne dla studentów niepełnosprawnych I roku z pracownikami Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, psychologiem oraz przedstawicielami Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych. 


Odbędzie się ono 13 listopada br. (wtorek) o godzinie 17:00 w Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu UKW (ul. Sportowa 2, budynek E przy kortach tenisowych) w sali bankietowej na I piętrze.

czytaj całość…

I Krajowa Konferencja Organizacji Studentów z Niepełnosprawnością

16 października 2018

W dniach 05-07.10.2018 roku odbyła się I Krajowa Konferencja Organizacji Studentów z Niepełnosprawnością. Wydarzenie miało miejsce w budynku Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Organizatorem było Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UKW wspólnie z Samorządem Studenckim UKW oraz Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych WSG. Partnerem konferencji był Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Patronat honorowy objął dr Jarosław Gowin – minister Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. dr hab. Jacek Woźny.

czytaj całość…

Informacja dla nowo przyjętych studentów i doktorantów

15 października 2018

Informujemy, że studenci niepełnosprawni z I roku (studia pierwszego i drugiego stopnia) powinni zgłaszać się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych celem dostarczenia kopii orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) albo przesłać zeskanowany dokument na adres e-mailowy BON- u (niepelnosprawni@ukw.edu.pl). W ten sposób możliwe będzie wcześniejsze zarejestrowanie Państwa w systemie USOS, co znacząco usprawni przyjmowanie wniosków stypendialnych.

czytaj całość…

Ważne informacje dla studentów wnioskujących o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

10 października 2018

Informujemy, że w roku akademickim 2018/2019 logowanie na stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych będzie odbywało się drogą elektroniczną w systemie USOSWeb na stronie: www.usosweb.ukw.edu.pl w dniach 18 października - 25 października 2018 r.

Wydrukowane wnioski należy złożyć w terminie od 18 października do 25 października 2018 r. w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (ul. Chodkiewicza 30, budynek E, pokój 013 , poziom -1).

Przypominamy, że aby dostarczyć komplet dokumentów należy przygotować:

 • wniosek
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
 • oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku 
  (załącznik nr 7)

 

czytaj całość…

Stypendia „Indeksu Marzeń” czekają na niepełnosprawnych maturzystów i studentów

24 września 2018
czytaj całość

Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" ogłasza, siódmą już, edycję konkursu "Indeks Marzeń", realizowanego w ramach projektu "Akademia Odnalezionych Nadziei". Jego celem jest wspieranie edukacji osób niepełnosprawnych - tegorocznych maturzystów, a także studentów, poprzez przyznawanie im stypendium 9000 zł (900 zł x 1000 brutto) w roku 2018/2019. Projekt realizowany jest od 2011 roku.

Do konkursu mogą zgłaszać się maturzyści i studenci, którzy przedstawią:

 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zaświadczenie o dochodach rodziców lub prawnych opiekunów,
 • wynik egzaminu maturalnego,
 • zaświadczenie o przyjęciu na studia,
 • zaświadczenie z uczelni o zaliczonym roku studiów wraz z wykazem wyników (dotyczy osób już studiujących),
 • list motywacyjny (w liście tym uczestnik konkursu "Indeks Marzeń" powinien uzasadnić, dlaczego to właśnie on ma otrzymać stypendium).

czytaj całość…

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
blok E - pok. 013,
tel. 52 346 11 75, e-mail: niepelnosprawni@ukw.edu.pl