Aktualności

Zaproszenie na ogólnouczelniane spotkanie informacyjne dla studentów niepełnosprawnych I roku

31 października 2018

Serdecznie zapraszamy na ogólnouczelniane spotkanie informacyjne dla studentów niepełnosprawnych I roku z pracownikami Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, psychologiem oraz przedstawicielami Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych. 


Odbędzie się ono 13 listopada br. (wtorek) o godzinie 17:00 w Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu UKW (ul. Sportowa 2, budynek E przy kortach tenisowych) w sali bankietowej na I piętrze.

czytaj całość…

I Krajowa Konferencja Organizacji Studentów z Niepełnosprawnością

16 października 2018

W dniach 05-07.10.2018 roku odbyła się I Krajowa Konferencja Organizacji Studentów z Niepełnosprawnością. Wydarzenie miało miejsce w budynku Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Organizatorem było Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UKW wspólnie z Samorządem Studenckim UKW oraz Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych WSG. Partnerem konferencji był Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Patronat honorowy objął dr Jarosław Gowin – minister Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. dr hab. Jacek Woźny.

czytaj całość…

Informacja dla nowo przyjętych studentów i doktorantów

15 października 2018

Informujemy, że studenci niepełnosprawni z I roku (studia pierwszego i drugiego stopnia) powinni zgłaszać się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych celem dostarczenia kopii orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) albo przesłać zeskanowany dokument na adres e-mailowy BON- u (niepelnosprawni@ukw.edu.pl). W ten sposób możliwe będzie wcześniejsze zarejestrowanie Państwa w systemie USOS, co znacząco usprawni przyjmowanie wniosków stypendialnych.

czytaj całość…

Ważne informacje dla studentów wnioskujących o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

10 października 2018

Informujemy, że w roku akademickim 2018/2019 logowanie na stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych będzie odbywało się drogą elektroniczną w systemie USOSWeb na stronie: www.usosweb.ukw.edu.pl w dniach 18 października - 25 października 2018 r.

Wydrukowane wnioski należy złożyć w terminie od 18 października do 25 października 2018 r. w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (ul. Chodkiewicza 30, budynek E, pokój 013 , poziom -1).

Przypominamy, że aby dostarczyć komplet dokumentów należy przygotować:

 • wniosek
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
 • oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku 
  (załącznik nr 7)

 

czytaj całość…

Stypendia „Indeksu Marzeń” czekają na niepełnosprawnych maturzystów i studentów

24 września 2018
czytaj całość

Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" ogłasza, siódmą już, edycję konkursu "Indeks Marzeń", realizowanego w ramach projektu "Akademia Odnalezionych Nadziei". Jego celem jest wspieranie edukacji osób niepełnosprawnych - tegorocznych maturzystów, a także studentów, poprzez przyznawanie im stypendium 9000 zł (900 zł x 1000 brutto) w roku 2018/2019. Projekt realizowany jest od 2011 roku.

Do konkursu mogą zgłaszać się maturzyści i studenci, którzy przedstawią:

 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zaświadczenie o dochodach rodziców lub prawnych opiekunów,
 • wynik egzaminu maturalnego,
 • zaświadczenie o przyjęciu na studia,
 • zaświadczenie z uczelni o zaliczonym roku studiów wraz z wykazem wyników (dotyczy osób już studiujących),
 • list motywacyjny (w liście tym uczestnik konkursu "Indeks Marzeń" powinien uzasadnić, dlaczego to właśnie on ma otrzymać stypendium).

czytaj całość…

Przyjmowanie wniosków do programu Aktywny Samorząd - Moduł II

14 września 2018
czytaj całość

Studentów z umiarkowanym i ze znacznym stopniem niepełnosprawności informujemy, że można już składać wnioski do programu „Aktywny samorząd - Moduł II” w PCPR-ach i MOPS-ach właściwych dla Państwa miejsca zamieszkania.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa 10 października 2018 r.

Możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego:

1) na pokrycie opłaty za studia niestacjonarne lub podyplomowe (czesne)
2) w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (do 1000 zł)

czytaj całość…

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
blok E - pok. 013,
tel. 52 346 11 75, e-mail: niepelnosprawni@ukw.edu.pl