Ważne informacje dla studentów wnioskujących o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

  • 10 października 2018

Informujemy, że w roku akademickim 2018/2019 logowanie na stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych będzie odbywało się drogą elektroniczną w systemie USOSWeb na stronie: www.usosweb.ukw.edu.pl w dniach 18 października - 25 października 2018 r.

Wydrukowane wnioski należy złożyć w terminie od 18 października do 25 października 2018 r. w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (ul. Chodkiewicza 30, budynek E, pokój 013 , poziom -1).

Przypominamy, że aby dostarczyć komplet dokumentów należy przygotować:

  • wniosek
  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
  • oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku 
    (załącznik nr 7)


Wniosek o stypendium należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką nadaną w placówce pocztowej (w tym przypadku dniem złożenia wniosku jest data stempla pocztowego).

Godziny dyżurów pracowników Biura ds. Osób Niepełnosprawnych podczas przyjmowania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

 

Czwartek (18.10.)       09:00 - 13:00
Piątek (19.10.) 09:00 - 13:00
Sobota (20.10.) 09:00 - 13:00
Poniedziałek (22.10.) 09:00 - 13:00
Wtorek (23.10.) 09:00 - 13:00
Środa (24.10.) 09:00 - 13:00 oraz 16:00 - 18:00
Czwartek (25.10.) 09:00 - 13:00

 

 

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
blok E - pok. 013,
tel. 52 346 11 75, e-mail: niepelnosprawni@ukw.edu.pl