I Krajowa Konferencja Organizacji Studentów z Niepełnosprawnością

  • 16 października 2018

W dniach 05-07.10.2018 roku odbyła się I Krajowa Konferencja Organizacji Studentów z Niepełnosprawnością. Wydarzenie miało miejsce w budynku Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Organizatorem było Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UKW wspólnie z Samorządem Studenckim UKW oraz Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych WSG. Partnerem konferencji był Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Patronat honorowy objął dr Jarosław Gowin – minister Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. dr hab. Jacek Woźny.

W piątek prelegentami byli :

  • Andrzej Śliwka - główny specjalista z Departamentu Budżetu i Finansów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  • Krzysztofa Kaca - Naczelnik Wydziału ds. Projektów Departamentu ds. Programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  • Wojciech Sarnacki – Pełnomocnik Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej ds. Studentów z Niepełnosprawnością.

Ponadto gośćmi byli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
W konferencji wzięli udział studenci z wielu uczelni z całej Polski, m.in. z Krakowa, Lublina, Poznania, Łodzi, Katowic czy Wrocławia. Podczas spotkania zostały wypracowane postulaty w wielu kluczowych sprawach, z którymi mierzą się studenci z niepełnosprawnością. Dotyczyły one m.in. sportu akademickiego, stypendiów specjalnych czy dofinansowań. Powyższe postulaty zostaną przedstawione  Podsekretarzowi Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Piotrowi Müllerowi przez reprezentację wybraną podczas obrad.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
blok E - pok. 013,
tel. 52 346 11 75, e-mail: niepelnosprawni@ukw.edu.pl