Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Wstrzymane dyżury od 11.03.2020 do 27.03.2020

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 marca 2020 r. informujemy, że od 11 marca do 27 marca 2020 r. włącznie (z możliwością dalszego przedłużenia), Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami wstrzymuje dyżury dla wszystkich studentów i doktorantów.

Obsługa administracyjna studentów i doktorantów w ww. okresie odbywać się będzie wyłącznie w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną.