Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Informacja dla kandydatów i nowo przyjętych studentów oraz doktorantów Informacja dla kandydatów i nowo przyjętych studentów oraz doktorantów

Informacja dla kandydatów i nowo przyjętych studentów oraz doktorantów

Pracownicy Działu ds. Osób z Niepełnosprawnościami oczekują na nowo przyjętych studentów i doktorantów niepełnosprawnych (zwłaszcza osoby niewidome i poruszające się na wózkach inwalidzkich) celem omówienia ewentualnych potrzeb i form wsparcia tych osób (np. organizację pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, zaopatrzenie w dodatkowe urządzenia techniczne i sprzęt specjalistyczny, pomoc organizacyjną w realizacji zajęć dydaktycznych, adaptację materiałów dydaktycznych czy zakwaterowanie w domu studenckim).

Bez takich konsultacji pracownicy Działu ds. Osób z Niepełnosprawnościami nie będą w stanie w trakcie roku akademickiego na bieżąco i kompleksowo odpowiadać na wszystkie zgłoszone potrzeby. Prosimy kandydatów o kontakt z Działem zaraz po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się na studia (najlepiej podejść osobiście podczas dyżuru po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo). Warto zabrać ze sobą kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) albo przesłać zeskanowany dokument na adres e-mailowy Działu ds. Osób z Niepełnosprawnościami: niepelnosprawni@ukw.edu.pl

Zapraszamy również te osoby, które kontynuują studia, a wcześniej nie korzystały z żadnych form wsparcia.