Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Składanie wniosków do programu „Aktywny samorząd” - Moduł II

Studentów z umiarkowanym i ze znacznym stopniem niepełnosprawności informujemy, że można już składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu Aktywny samorząd” - Moduł II.

Wnioski można składać w formie elektronicznej poprzez platformę SOW (System Obsługi Wsparcia) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

Termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa 10 października 2020 r.

Możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego:

1) na pokrycie opłaty za studia niestacjonarne lub podyplomowe (czesne)
2) w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (do 1500 zł).
Dodatek ten może być jeszcze zwiększony w określonych przypadkach.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z dokumentem pn. „Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku” dostępnym na stronie: PFRON

Osoby, które złożą kompletne wnioski za pomocą platformy SOW mają możliwość zwiększenia dodatku na pokrycie kosztów nauki, nawet do 800 zł (dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy).

W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.
Zachęcamy do zapoznania się z filmem instruktażowym, jak założyć profil zaufany: Film informacyjny

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet
lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunek osobisty.

W przypadku elektronicznego składania wniosku, załączniki do formularza należy pobrać i uzupełnione w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

Informujemy też, że: „Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dla potrzeb PFRON” wystawiane jest przez Dziekanat Kolegium.

Przypominamy, że studenci niestacjonarni oraz studiów podyplomowych powinni skontaktować się z Działem Księgowości (tel. 52 34 19 344) w celu wystawienia faktury za czesne (od momentu dokonania wpłaty za czesne mają Państwo 7 dni na zgłoszenie zapotrzebowania na fakturę).

Bliższych informacji udzielają pracownicy Działu ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Świadczą też pomoc w wypełnianiu wniosków telefonicznie lub osobiście (po wcześniejszym umówieniu się).