Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Konsultant ds. praktyk i aktywizacji zawodowej dla studentów z niepełnosprawnością Konsultant ds. praktyk i aktywizacji zawodowej dla studentów z niepełnosprawnością

Konsultant ds. praktyk i aktywizacji zawodowej dla studentów z niepełnosprawnością

Od czerwca 2020 r. w ramach realizowanego projektu „Uniwersytet Równych Szans” istnieje możliwość skorzystania z porad i wsparcia – Pana Michała Świerczyńskiego - konsultanta ds. praktyk i aktywizacji zawodowej – usługa skierowana jest dla studentów z niepełnosprawnością.

Michał Świerczyński to praktyk pracujący z osobami niepełnosprawnymi blisko od 15 lat. Posiada doświadczenie jako trener, rekruter. W swojej karierze współpracował z: Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Caritasem, Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym oraz szeregiem innych instytucji działających na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych. Jako osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą został laureatem konkursu Lodołamacze.

W ramach współpracy z konsultantem poznasz:

  • rynek pracy osób niepełnosprawnych,
  • współczesne formy zatrudnienia,
  • prawo pracy osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
  • aktualne standardy tworzenia CV/listu motywacyjnego

oraz będziesz uczestniczył w:

  • warsztatach indywidualnych i grupowych (m.in. motywacja, kompetencje społeczne, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie budżetem),
  • symulacji rozmów kwalifikacyjnych.

Istnieje możliwość uczestniczenia w spotkaniu on-line lub stacjonarnie.

Zapraszamy do kontaktu:
Tel. kom.: 792 130 883
E-mail: michal.swierczynski@ukw.edu.pl

Dyżury:

  • poniedziałek - 14:00 - 18:00
  • środa - 16:00 - 20:00
  • piątek - 8:00 - 15:00

Projekt „Uniwersytet Równych Szans” powstał w odpowiedzi na zgłoszony przez NCBiR konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia Dostępna”, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Termin realizacji od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2023 roku. Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 3 736 240,75 zł, w tym 3 623 344,75 zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich i dotacji celowej.