Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

PILNE - składanie wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych PILNE - składanie wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych

PILNE - składanie wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych

Informujemy, że niestety w tym roku akademickim nie będzie możliwości dołączania załączników do wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych.

W związku z tym komplet dokumentów, który należy przesłać pocztą tradycyjną zawiera:

  • wydrukowany wniosek z systemu USOSWeb – wniosek musi być podpisany,
  • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub dokumentu równoważnego),
  • oświadczenie do Działu ds. Osób z Niepełnosprawnościami - dotyczy to osób, które straciły ważność orzeczenia od 31 marca 2020 r., a nie posiadają nowego orzeczenia wydanego w czasie stanu epidemii.

Dokumenty prosimy przesyłać na adres:

Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Chodkiewicza 30, budynek E, pokój 013
85-064 Bydgoszcz.

Równocześnie informujemy, że komunikat z dnia 12.11.2020 r. o dołączaniu skanów orzeczeń w systemie USOSWeb jest nieaktualny.