Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Nie jest heroizmem samotna walka, a gotowość do rozmowy i korzystania z profesjonalnej pomocy

Każdy z nas w okresie studiów zmaga się z różnymi trudnościami – życiowymi, czy też związanymi z uczelnią. Nie każdy jednak wie, że walczyć z przeciwnościami nie musimy sami. O tym, jak wygląda wsparcie psychologiczne na UKW oraz jak każdy z nas może zadbać o własne zdrowie psychiczne opowiada dr Kamilla Komorowska –  psycholog w Dziale ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz Pełnomocnik Rektora ds. Pomocy Psychologicznej.

Co należy do zadań psychologa na UKW?

Do zadań psychologa na UKW należy przede wszystkim pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Jest to pomoc w zakresie trudności edukacyjnych, zarządzania czasem, trudności interpersonalnych, nabycia kompetencji społecznych, radzenia sobie ze stresem i emocjami.

Psycholog na UKW pomaga również osobom z niepełnosprawnościami czy chorobami psychicznymi. Można uzyskać także wsparcie w adaptacji akademickiej. Pomoc psychologiczna skierowana jest również do pracowników uczelni i obejmuje wsparcie w trudnych relacjach ze studentami, wspieranie w pracy ze studentami niepełnosprawnymi fizycznie oraz psychicznie, a także doraźne szkolenie w pracy ze studentami z poszczególnymi zaburzeniami i chorobami.

Na jakiego rodzaju wsparcie mogą liczyć studenci z problemami lub zmagający się z chorobami natury psychicznej?

Wsparcie psychologa na naszym Uniwersytecie polega na indywidualnych konsultacjach. Prowadzone są one w gabinecie psychologa w Domu Studenta Romek na ul. Łużyckiej 24 w wyznaczonych terminach. W czasie epidemii konsultacje prowadzone są zdalnie w ramach rozmów telefonicznych czy rozmowy wideo na MS Teams.

Nie prowadzę wsparcia drogą pisemną z obawy przed błędami komunikacyjnymi, aby źle nie zrozumieć tego, co nadawca chce przekazać. W sytuacji, kiedy dostaję maila albo informacje, które są często zlepkiem różnych myśli, napisanych w dużych emocjach, to zawsze proszę o kontakt osobisty - albo ktoś korzysta z takiej możliwości, albo nie. Ja czekam.

Czy taką pomoc można uzyskać tylko w kwestiach związanych z uczelnią czy prywatnych spraw również?

Można się do mnie do mnie zwrócić z każdym problemem, dlatego że człowiek jest jednością i to nie znaczy, że jak student ma trudności rodzinne, przeżywa zawód miłosny, to taki problem dyskwalifikuje go z możliwości rozmowy z psychologiem na uczelni. Każdy problem rzutuje na nasze funkcjonowanie, wpływa na jakość życia psychicznego.

Pomoc psychologa na Uniwersytecie jest jednak pomocą interwencyjną, która zazwyczaj kończy się na kilku spotkaniach. W sytuacji, kiedy widzę konieczność konsultacji z lekarzem psychiatrą, poddaniu się psychoterapii, to takiej informacji udzielam, a jeśli ktoś ma problem ze znalezieniem takiej pomocy, to również mu w tym pomagam.

Czy UKW podejmuje działania w celu poprawy stanu zdrowia psychicznego swoich studentów?

We współpracy z Samorządem Studenckim przeprowadziłam wykłady dla „pierwszaków” – „Jak zadbać o zdrowie psychiczne”. W ramach tego spotkania starałam się wytłumaczyć, czym jest zdrowie psychiczne, czym jest komfort psychiczny, po czym poznać, że człowiek potrzebuje pomocy, że funkcjonuje nie tak, jak powinien. Można tam znaleźć informacje, jak dbać o własne zdrowie psychiczne, ale również mówię o tym, jak rozpoznać, że z moim „kolegą z ławki” dzieje się coś złego.

Podaję także informację, gdzie szukać profesjonalnego wsparcia. Dla osób rozpoczynających edukację na uczelni wyższej jest to trudna sytuacja, bo zmienia się dotychczasowe funkcjonowanie młodego człowieka.

Zamysł realizacji wykładów z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego podjęłam, ponieważ chcę edukować, uwrażliwiać, żeby ludzie wiedzieli w jaki sposób mogą zadbać o siebie i swoich najbliższych.

W zeszłym roku, po tym jak zaczęła się epidemia przygotowaliśmy z Samorządem Studenckim cykl spotkań zatytułowany „Studenci studentom” w trakcie, których rozmawialiśmy m.in. o tym, jak radzić sobie ze stresem i lękiem w czasie pandemii, jak dbać o siebie, jak zmotywować się do pracy czy jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym. Powstały również plakaty informujące, jak zmagać się z trudnościami w trakcie pandemii. W tym roku również planowane są spotkania wychodzące na potrzeby studentów.

Jak każdy z nas może zadbać o swoje zdrowie psychiczne?

Przede wszystkim nie należy ignorować poczucia dyskomfortu, który zaczynamy odczuwać, szczególnie jeśli pomimo zmieniających się okoliczności (dobrych wiadomości, pozytywnych ocen, możliwości korzystania z przyjemności) ciągle trwa.

Nie jest heroizmem samotna walka. Możemy nie wiedzieć, jak to zrobić. Mamy prawo tego nie rozumieć. Nie ignorujmy jednak trwającego zbyt długo przygnębienia, stanów lękowych, smutków, braku motywacji, niechęci do świata, ludzi. To są powody, by zacząć rozmawiać. Jeżeli czujesz, że najbliżsi tego nie rozumieją, nie masz odwagi z nimi rozmawiać, to wówczas zgłoś się do specjalisty (psychologa, psychiatry).

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji kryzysowej, a nasze dotychczasowe zasoby są niewystarczające, aby sobie poradzić z problemem. Czas, w którym obecnie żyjemy jest bardzo nieprzewidywalny, trudno jest antycypować. Taki stan rzeczy wpływa na kreację poczucia zagrożenia. Trzeba reagować wtedy, kiedy to się wszystko zaczyna.

Jeśli stan zdrowia psychicznego się pogarsza - jak sobie z tym radzić i gdzie szukać pomocy?

Bardzo rozwinięty jest sektor prywatny, ale można ją otrzymać również ramach funduszu NFZ i o tym studenci są informowani podczas wykładów, które prowadzę.

Podaję adresy placówek, gdzie można zapisać się na konsultację psychologiczną, psychoterapię, umówić się na wizytę z psychiatrą. Szukając pomocy psychologicznej w placówkach na NFZ, niestety musimy mieć skierowanie od lekarza (aczkolwiek w czasie pandemii, jak podają strony ministerialne, nie jest to obecnie wymagane). Poza tym w bieżącym roku akademickim w najbliższym czasie również planowane są spotkania online, które będą odpowiedzią na problemy i zachowania studentów.

Rozmawiała Dorota Borowska