Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Uśmiechnięta kobieta siedząca przed laptopem Uśmiechnięta kobieta siedząca przed laptopem

Informacja dla kandydatów z niepełnosprawnościami

Informujemy, że kandydaci z niepełnosprawnościami, tj. osoby niesłyszące (posługujące się językiem migowym), osoby niewidome oraz poruszające się na wózku inwalidzkim, zobligowane są do kontaktu z Działem ds. Osób z Niepełnosprawnościami do 15 lipca 2021 r. celem omówienia ewentualnych potrzeb i form wsparcia.

Wstępna deklaracja studiowania na naszej uczelni i korzystania z pomocy wynika z konieczności udziału w postępowaniu publicznym, tzn. dokonania wyboru m.in. tłumacza języka migowego oraz asystenta osoby niepełnosprawnej.

Bez takiej informacji pracownicy Działu ds. Osób z Niepełnosprawnościami nie będą w stanie w trakcie roku akademickiego na bieżąco i kompleksowo odpowiadać na wszystkie zgłoszone potrzeby.