Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Grafika prezentująca dłoń kobiety, która trzyma telefon komórkowy Grafika prezentująca dłoń kobiety, która trzyma telefon komórkowy

Informacja dla nowo przyjętych studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami

Pracownicy Działu ds. Osób z Niepełnosprawnościami oczekują na nowo przyjętych studentów i doktorantów niepełnosprawnych celem omówienia ewentualnych potrzeb i form wsparcia tych osób. Bez takich konsultacji pracownicy DON nie będą w stanie w trakcie roku akademickiego na bieżąco i kompleksowo odpowiadać na wszystkie zgłoszone potrzeby.

Informujemy również, że nowo przyjęci studenci i doktoranci (studia pierwszego i drugiego stopnia oraz szkoły doktorskiej) powinni przesłać skan orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego na adres e-mailowy Działu: niepelnosprawni@ukw.edu.pl.

W ten sposób możliwe będzie wcześniejsze zarejestrowanie Państwa w systemie USOS, co znacząco usprawni późniejsze przyjmowanie wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Studenci i doktoranci starszych roczników, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny), a nie zgłosili się we wcześniejszych latach do Działu ds. Osób z Niepełnosprawnościami, proszeni są o kontakt (telefon: 52 346 11 75, 504 162 661, 573 915 380 lub na wcześniej wskazany adres e-mail).