Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Grafika prezentująca dłoń kobiety, która trzyma telefon komórkowy Grafika prezentująca dłoń kobiety, która trzyma telefon komórkowy

Ważna informacja dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami

Informujemy, że studenci niepełnosprawni z I roku (studia pierwszego i drugiego stopnia oraz szkoły doktorskiej) powinni pilnie przesłać skan orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego na adres e-mailowy Działu ds. Osób z Niepełnosprawnościami: niepelnosprawni@ukw.edu.pl.

W ten sposób możliwe będzie wcześniejsze zarejestrowanie Państwa w systemie USOS, co znacząco usprawni przyjmowanie wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Informujemy również, że studenci i doktoranci starszych roczników, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny), a nie zgłosili się we wcześniejszych latach do Działu ds. Osób z Niepełnosprawnościami, proszeni są o kontakt z pracownikami DON (telefon: 52 346 11 75, 504 162 661 lub na wcześniej wskazany adres e-mail).