Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Banknoty o nominale 200 zł leżą pomieszane Banknoty o nominale 200 zł leżą pomieszane

Przyjmowanie wniosków stypendialnych dla osób niepełnosprawnych

Informujemy, że w roku akademickim 2021/2022 logowanie na stypendium dla osób niepełnosprawnych odbywa się drogą elektroniczną w systemie USOSWeb na stronie: usosweb.ukw.edu.pl w dniach od 20 października
do 26 października 2021 r.

Następnie wypełniony i zarejestrowany wniosek w systemie USOSWeb należy wydrukować i wysłać pocztą tradycyjną lub kurierem (wraz z kompletem dokumentów) do dnia 27 października 2021 r. na poniższy adres:

Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Chodkiewicza 30, budynek E, pokój 013
85-064 Bydgoszcz.

Komplet dokumentów, który należy przesłać pocztą tradycyjną zawiera:

  • wydrukowany wniosek z systemu USOSWeb – wniosek musi być podpisany,
  • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub dokumentu równoważnego),
  • oświadczenie do Działu ds. Osób z Niepełnosprawnościami - dotyczy to tylko osób, które straciły ważność orzeczenia od 31 marca 2020 r., a nie posiadają nowego orzeczenia wydanego w czasie stanu epidemii.