Aktualności

Akcja "Odjazdowe Mikołajki"

20 listopada 2015
czytaj całość

„Chcesz wywołać uśmiech dzieciaków, wrzuć więc do puszki kilka złociaków” - Zbiórka na zakup upominków dla podopiecznych Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.

czytaj całość…

Ważna informacja dla studentów niepełnosprawnych

12 listopada 2015

Studentów, którzy nie złożyli wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, a posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inną instytucję) prosimy o pilny kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych do 1 grudnia br. na maila: niepelnosprawni@ukw.edu.pl

 

czytaj całość…

Informacja dla nowo przyjętych studentów i doktorantów

28 września 2015

Informujemy, że studenci niepełnosprawni z I roku (studia pierwszego i drugiego stopnia) powinni zgłaszać się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych celem dostarczenia kopii orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) albo przesłać zeskanowany dokument na adres e-mailowy BON-u (niepelnosprawni@ukw.edu.pl). W ten sposób możliwe będzie wcześniejsze zarejestrowanie Państwa w systemie USOS, co znacząco usprawni przyjmowanie wniosków stypendialnych.

czytaj całość…

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
blok E - pok. 013,
tel. 52 346 11 75, e-mail: niepelnosprawni@ukw.edu.pl