Aktualności

Stypendia „Indeksu Marzeń” czekają na niepełnosprawnych maturzystów i studentów

24 września 2018
czytaj całość

Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" ogłasza, siódmą już, edycję konkursu "Indeks Marzeń", realizowanego w ramach projektu "Akademia Odnalezionych Nadziei". Jego celem jest wspieranie edukacji osób niepełnosprawnych - tegorocznych maturzystów, a także studentów, poprzez przyznawanie im stypendium 9000 zł (900 zł x 1000 brutto) w roku 2018/2019. Projekt realizowany jest od 2011 roku.

Do konkursu mogą zgłaszać się maturzyści i studenci, którzy przedstawią:

  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • zaświadczenie o dochodach rodziców lub prawnych opiekunów,
  • wynik egzaminu maturalnego,
  • zaświadczenie o przyjęciu na studia,
  • zaświadczenie z uczelni o zaliczonym roku studiów wraz z wykazem wyników (dotyczy osób już studiujących),
  • list motywacyjny (w liście tym uczestnik konkursu "Indeks Marzeń" powinien uzasadnić, dlaczego to właśnie on ma otrzymać stypendium).

czytaj całość…

Przyjmowanie wniosków do programu Aktywny Samorząd - Moduł II

14 września 2018
czytaj całość

Studentów z umiarkowanym i ze znacznym stopniem niepełnosprawności informujemy, że można już składać wnioski do programu „Aktywny samorząd - Moduł II” w PCPR-ach i MOPS-ach właściwych dla Państwa miejsca zamieszkania.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa 10 października 2018 r.

Możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego:

1) na pokrycie opłaty za studia niestacjonarne lub podyplomowe (czesne)
2) w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (do 1000 zł)

czytaj całość…

Biblioteka UKW doceniona w konkursie Lodołamacze 2018

11 września 2018
czytaj całość

Uczelnia stara się zapewnić użytkownikom z różnym rodzajem niepełnosprawności całkowity dostęp do korzystania z zasobów bibliotecznych. Biblioteka UKW nie tylko wspiera osoby z dysfunkcją narządu ruchu, ale również wspomaga osoby z dysfunkcją narządu wzroku oraz słuchu.

Doceniła to również kapituła regionalna konkursu Lodołamacze 2018 i przyznano Bibliotece pierwszą nagrodę w kategorii „Przyjazna przestrzeń”. Statuetkę odebrali dyrektor Biblioteki – dr Aldona Chlewicka-Mączyńska oraz Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia – dr hab. Benedykt Odya, prof. nadzw.

 

czytaj całość…

Informacja dla kandydatów i nowo przyjętych studentów i doktorantów

03 lipca 2018

Pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oczekują na nowo przyjętych studentów i doktorantów niepełnosprawnych (zwłaszcza osoby niewidome i poruszające się na wózkach inwalidzkich) celem omówienia ewentualnych potrzeb i form wsparcia tych osób (np. organizację pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, zaopatrzenie w dodatkowe urządzenia techniczne i sprzęt specjalistyczny, pomoc organizacyjną w realizacji zajęć dydaktycznych, adaptację materiałów dydaktycznych czy zakwaterowanie w domu studenckim).


czytaj całość…

Zmiana godzin pełnienia dyżurów w okresie przerwy wakacyjnej

29 czerwca 2018

Informujemy, że pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w okresie przerwy wakacyjnej (lipiec, sierpień) będą pełnić dyżury od wtorku do piątku w godzinach od 09:00 do 13:00.

UWAGA:
Od 7 do 24 sierpnia br. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych będzie nieczynne ze względu na przerwę urlopową pracowników.

czytaj całość…

Warsztaty aktywizacji zawodowej

28 maja 2018
czytaj całość

W imieniu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji - region kujawsko-pomorski serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach aktywizacji zawodowej, które odbędą się w dniach 27.06.2018 r. - 04.07.2018 r. w Bydgoszczy.

czytaj całość…

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
blok E - pok. 013,
tel. 52 346 11 75, e-mail: niepelnosprawni@ukw.edu.pl