Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Aktualności

Maturzysto wygraj "Indeks marzeń"

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” realizuje drugą edycję konkursu „Indeks marzeń”. Mogą do niego przystąpić niepełnosprawni maturzyści, którzy potrzebują finansowego wsparcia w kontynuowaniu edukacji.

Informacja dla nowo przyjętych studentów i doktorantów niepełnosprawnych

Pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oczekują na nowo przyjętych studentów i doktorantów niepełnosprawnych (zwłaszcza osoby niewidome i poruszające się na wózkach inwalidzkich) celem omówienia ewentualnych potrzeb i form wsparcia tych osób.

Kandydacie, wybierz studia niestacjonarne!

Kandydaci niepełnosprawni, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym mogą wnioskować o dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd – Moduł II.

25 lipca - Biuro Nieczynne

25.07.2013 Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych będzie nieczynne z powodu wyjazdu służbowego pracowników.

Wyższe stypendia dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów!

W dniu 27 czerwca odbyło się spotkanie w sprawie zwiększenia kwoty stypendium specjalnego dla studentów i doktorantów niepełnosprawnych.