Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Aktualności

Ważna informacja dla studentów wnioskujących o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Już od przyszłego tygodnia w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych będą przyjmowane wnioski stypendialne dla osób niepełnosprawnych. W związku z tym, godziny dyżurów zostają na ten okres wydłużone.

Informacja dla niepełnosprawnych studentów I roku

W związku ze zbliżającym się terminem przyjmowania wniosków do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych prosimy o dostarczenie kopii lub przesłanie zeskanowanych orzeczeń o niepełnosprawności na adres e-mailowy Biura.

Warsztat "Aktywne poszukiwanie pracy"

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach organizowanych przez Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Bydgoszczy.

Dodatkowy dyżur pracowników w dniu 23.09.2013

W związku z przyjmowaniem wniosków do programu Aktywny Samorząd – Moduł II informujemy, że pracownicy będą dostępni podczas dodatkowego dyżuru w poniedziałek 23 września.

Maturzysto wygraj "Indeks marzeń"

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” realizuje drugą edycję konkursu „Indeks marzeń”. Mogą do niego przystąpić niepełnosprawni maturzyści, którzy potrzebują finansowego wsparcia w kontynuowaniu edukacji.

Informacja dla nowo przyjętych studentów i doktorantów niepełnosprawnych

Pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oczekują na nowo przyjętych studentów i doktorantów niepełnosprawnych (zwłaszcza osoby niewidome i poruszające się na wózkach inwalidzkich) celem omówienia ewentualnych potrzeb i form wsparcia tych osób.

Kandydacie, wybierz studia niestacjonarne!

Kandydaci niepełnosprawni, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym mogą wnioskować o dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd – Moduł II.

25 lipca - Biuro Nieczynne

25.07.2013 Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych będzie nieczynne z powodu wyjazdu służbowego pracowników.