Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Aktualności

Stypendia Fundacji „Praca dla Niewidomych”

Fundacja „Praca dla Niewidomych” (FPdN) realizuje projekt pod nazwą „Warto się uczyć”, polegający na przyznawaniu i wypłacaniu stypendiów dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością wzroku. 

21.06.2019 - Biuro Nieczynne

Informujemy, że dniu 21 czerwca br. (piątek) Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych będzie nieczynne.

13.06.2019 - Biuro Nieczynne

Informujemy, że dniu 13 czerwca br. (czwartek) Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych będzie nieczynne z powodu uczestniczenia przez pracowników BON w II Targach Pracy i Edukacji na WSB w Bydgoszczy. 

II Targi Pracy i Edukacji

02.05.2019 - Biuro Nieczynne

Informujemy, że w dniu 2 maja br. (czwartek) Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych będzie nieczynne.

Przerwa świąteczna - Biuro Nieczynne

W związku ze zbliżającą się przerwą świąteczną informujemy, że od 19 kwietnia br. (piątek) do 23 kwietnia br. (wtorek) Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych będzie nieczynne.

Informacja dla studentów niepełnosprawnych - wychowanie fizyczne, język angielski

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że studenci niepełnosprawni w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 mogą zapisać się na alternatywne zajęcia z wychowania fizycznego, tj.

  • goalball,
  • szachy.


Studenci mogą również - o ile nie będą istniały ku temu żadne przeciwwskazania wynikające ze stanu zdrowia, uczestniczyć w ogólnouczelnianych zajęciach wychowania fizycznego (w tym rehabilitacji).

WAŻNE: Zajęcia z wychowania fizycznego nie podlegają zwolnieniom.

Natomiast osoby słabosłyszące (symbol w orzeczeniu 03-L) mają możliwość uczestniczenia w dostosowanych zajęciach z języka angielskiego. 

Ostatnie wolne miejsca do udziału w projekcie TEKA ABSOLWENTA

Studencie, Absolwencie

W związku z realizacją pilotażowego programu ABSOLWENT realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, posiadamy OSTATNIE 2 WOLNE MIEJSCA do udziału w projekcie. Zapraszamy:

  • obecnych studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych i zaocznych
  • absolwentów uczelni wyższych max 2 lata po ukończeniu

Przerwa świąteczna - Biuro Nieczynne

W związku ze zbliżającą się przerwą świąteczną informujemy, że od 21 grudnia br. (piątek) do 2 stycznia 2019 r. (środa) Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych będzie nieczynne.