Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Aktualności

Konsultacje logopedyczne dla studentów niepełnosprawnych

Zapraszamy studentów i doktorantów niepełnosprawnych na konsultacje logopedyczne. Spotkania odbywać się będą w każdy wtorek w godzinach od 18:00 do 19:00 w Domu Studenta nr 1 "Romek" (ul. Łużycka 24, pokój nr 10 - parter). Dyżur dla studentów pełni mgr Aleksandra Bieńkiewicz. Na konsultacje logopedyczne obowiązują wcześniejsze zapisy na adres mailowy: niepelnosprawni@ukw.edu.pl

 

Ważna informacja dla studentów i doktorantów niepełnosprawnych

Informujemy, że studenci niepełnosprawni z I roku (studia pierwszego i drugiego stopnia oraz szkoły doktorskiej) powinni pilnie zgłaszać się do Działu ds. Osób z Niepełnosprawnościami celem dostarczenia kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego (oryginał do wglądu) albo przesłać jego skan na adres e-mailowy DON (niepelnosprawni@ukw.edu.pl). W ten sposób możliwe będzie wcześniejsze zarejestrowanie Państwa w systemie USOS, co znacząco usprawni przyjmowanie wniosków stypendialnych.

20.09.2019 - Biuro Nieczynne

Informujemy, że dniu 20 września br. (piątek) Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych będzie nieczynne.

16.09.2019 - dyżur

Informujemy, że w związku z rekrutacją i dostarczaniem dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w dniu 16 września br. (poniedziałek) Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych będzie czynne w godzinach od 9:00 do 13:00.

16.08.2019 - Biuro Nieczynne

Informujemy, że dniu 16 sierpnia br. (piątek) Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych będzie nieczynne.