Aktualności

Informacja dla kandydatów i nowo przyjętych studentów i doktorantów

01 lipca 2016

Pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oczekują na nowo przyjętych studentów i doktorantów niepełnosprawnych (zwłaszcza osoby niewidome i poruszające się na wózkach inwalidzkich) celem omówienia ewentualnych potrzeb i form wsparcia tych osób. W celu rejestracji Państwa w systemie USOS prosimy również o dostarczenie kopii orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

czytaj całość…

Bydgoska Amatorska Liga Integracyjna Goalball

10 maja 2016
czytaj całość

Bydgoska Amatorska Liga Integracyjna Goalball (BALIG)  to nowy projekt Fundacji ALUMNO propagujący dyscyplinę paraolimpijską dla osób z dysfunkcją narządu wzroku. Zadanie składa się z dwóch części: właściwej - BALIG oraz imprezy współtowarzyszącej – III Integracyjnego Turnieju Goalball.

czytaj całość…

Umowa o Współpracy Partnerskiej na rzecz studentów i doktorantów niepełnosprawnych

05 maja 2016
czytaj całość

W dniu 5 maja 2016 roku zostało zawiązane porozumienie międzyuczelniane w zakresie wspólnych działań na rzecz studentów i doktorantów niepełnosprawnych pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uniwersytetem Technologiczno – Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz  Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

czytaj całość…

Przyjmowanie wniosków do programu Aktywny Samorząd - Moduł II

10 marca 2016
czytaj całość

Studentów z umiarkowanym i ze znacznym stopniem niepełnosprawności informujemy, że można już składać wnioski do programu „Aktywny samorząd - Moduł II” w PCPR-ach i MOPS-ach właściwych dla Państwa miejsca zamieszkania. Możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego na pokrycie opłaty za studia niestacjonarne (czesne) oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (do 1000 zł).

czytaj całość…

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
blok E - pok. 013,
tel. 52 346 11 75, e-mail: niepelnosprawni@ukw.edu.pl