Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Konsultant ds. praktyk i aktywizacji zawodowej

Od czerwca 2020 r. istnieje możliwość skorzystania z porad i wsparcia – Pana Michała Świerczyńskiego - konsultanta ds. praktyk i aktywizacji zawodowej – usługa skierowana jest dla studentów z niepełnosprawnością.

W ramach współpracy z konsultantem poznasz:

 • rynek pracy osób niepełnosprawnych,
 • współczesne formy zatrudnienia,
 • prawo pracy osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
 • aktualne standardy tworzenia CV/listu motywacyjnego

oraz będziesz uczestniczył w:

 • warsztatach indywidualnych i grupowych (m.in. motywacja, kompetencje społeczne, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie budżetem),
 • symulacji rozmów kwalifikacyjnych.

Istnieje możliwość uczestniczenia w spotkaniu stacjonarnie lub on-line.

Zapraszamy do kontaktu:
Tel. kom.: 792 130 883
E-mail: michal.swierczynski@ukw.edu.pl

Dyżury w czerwcu:

 • 06.06. (poniedziałek)- od 16:30 do 19:00
 • 08.06. (środa) - od 16:30 do 19:00
 • 10.06. (piątek) - od 9:00 do 14:00
 • 13.06. (poniedziałek) - od 16:30 do 19:00
 • 15.06 (środa) - od 16:30 do 19:00
 • 20.06. (poniedziałek) - od 16:30 do 19:00
 • 22.06. (środa) - od 16:30 do 19:00
 • 24.06. (piątek) - od 9:00 do 14:00
 • 27.06. (poniedziałek) - od 16:30 do 19:00
 • 29.06. (środa) - od 16:30 do 19:00

Stanowisko konsultanta ds. praktyk i aktywizacji zawodowej sfinansowane zostało w ramach projektu „Uniwersytet Równych Szans”. Projekt powstał w odpowiedzi na zgłoszony przez NCBiR konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia Dostępna”, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Termin realizacji od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2023 roku. Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 3 736 240,75 zł, w tym 3 623 344,75 zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich i dotacji celowej.