Stypendia specjalne

Dokumenty - stypendium specjalne

Informujemy, że stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2018/2019 wynosi 700 złotych miesięcznie - bez podziału na stopień niepełnosprawności i wypłacane jest przez 9 miesięcy.

 

Poniższe dokumenty obowiązują w przypadku składania wniosku o stypendium specjalne w trakcie trwania roku akademickiego (gdy nie ma możliwości złożenia wniosku przez system USOSWeb w związku z zakończeniem terminu logowania). 
Dotyczy to osób, które:
- utraciły ważność orzeczenia w trakcie trwania roku akademickiego i posiadają kolejne, a wypełniały wniosek drogą elektroniczną,
- uzyskały orzeczenie w trakcie trwania roku akademickiego.

Wydrukowane dokumenty należy złożyć w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych z kopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami BON-u.


Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
blok E - pok. 013,
tel. 52 346 11 75, e-mail: niepelnosprawni@ukw.edu.pl