Konkretni ludzie, konkretne działania

 

 

 

 

 

 

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dom Studenta nr 1 "Romek",

ul. Łużycka 24, 85-096 Bydgoszcz, pok. 10 (parter),

e- mail: zsnukw@gmail.com

 

 

Adres do korespondencji: 

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
blok E - pok.013

 

Zapraszamy do polubienia nas na facebook'u

https://www.facebook.com/zsnukw

 

Zarząd Zrzeszenia

Prezes:
Dawid Krasiński - matematyka

Wiceprezes: 
Aleksandra Podowska - psychologia

Sekretarz:
Kamil Najdrowski - innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

Skarbnik:
Małgorzata Krzak - filologia rosyjska

 

 

Pobierz pliki

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
blok E - pok. 013,
tel. 52 346 11 75, e-mail: niepelnosprawni@ukw.edu.pl