Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami
O jednostce

Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami we współpracy z innymi pracownikami oraz środowiskiem studentów niepełnosprawnych na bieżąco zajmuje się rozpoznawaniem potrzeb i problemów studentów niepełnosprawnych. Podejmowane są działania mające na celu stwarzanie warunków do pełnego udziału studentów i doktorantów niepełnosprawnych w procesie kształcenia. W tym celu Dział nie tylko świadczy określone usługi, ale także udziela wsparcia finansowego i organizacyjnego oraz podejmuje działania na rzecz likwidacji przeszkód i barier, w tym także architektonicznych.

Dział współpracuje z różnymi organizacjami pozarządowymi, innymi uczelniami czy ośrodkami szkolno-wychowawczymi. Dużą rolę w społeczności akademickiej odgrywa Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych, jest nie tylko głosem i reprezentacją samych osób zainteresowanych, ale także pomysłodawcą różnych inicjatyw i imprez.

 

Kontakt

Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
blok E - pok. 013, 
tel. 52 346 11 75,
niepelnosprawni@ukw.edu.pl