Alternatywne zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów niepełnosprawnych

  • 09 lutego 2018

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że studenci II roku (IV semestru) studiów stacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 mogą zapisać się na alternatywne zajęcia z wychowania fizycznego, tj.

  • goalball,
  • szachy,

albo na zajęcia z rehabilitacji. Studenci mogą również - o ile nie będą istniały ku temu żadne przeciwwskazania wynikające ze stanu zdrowia, uczestniczyć w ogólnouczelnianych zajęciach wychowania fizycznego.

WAŻNE: Zajęcia z wychowania fizycznego nie podlegają zwolnieniom.

Do dnia 18 lutego br. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych będzie oczekiwać na e-mailową deklarację chęci udziału w zajęciach szachowych lub z goalball’a  - konieczne są wcześniejsze zapisy. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: niepelnosprawni@ukw.edu.pl w tytule wpisując „Zapisy na zajęcia WF”. Natomiast w treści maila proszę podać następujące informacje: rodzaj zajęć, imię i nazwisko, numer indeksu, kierunek studiów oraz stopień i rodzaj niepełnosprawności.

Na pozostałe zajęcia obowiązują zapisy w systemie USOSWeb.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
blok E - pok. 013,
tel. 52 346 11 75, e-mail: niepelnosprawni@ukw.edu.pl