Zaproszenie na ogólnouczelniane spotkanie informacyjne dla studentów niepełnosprawnych I roku

  • 31 października 2018

Serdecznie zapraszamy na ogólnouczelniane spotkanie informacyjne dla studentów niepełnosprawnych I roku z pracownikami Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, psychologiem oraz przedstawicielami Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych. 


Odbędzie się ono 13 listopada br. (wtorek) o godzinie 17:00 w Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu UKW (ul. Sportowa 2, budynek E przy kortach tenisowych) w sali bankietowej na I piętrze.

Obecność na spotkaniu jest obligatoryjna, ponieważ omawiane sprawy bezpośrednio będą dotyczyć Państwa interesów. 

Na zakończenie przewidujemy czas na pytania z Państwa strony i dyskusję. 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
blok E - pok. 013,
tel. 52 346 11 75, e-mail: niepelnosprawni@ukw.edu.pl