Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Składanie wniosków stypendialnych dla osób niepełnosprawnych Składanie wniosków stypendialnych dla osób niepełnosprawnych

Składanie wniosków stypendialnych dla osób niepełnosprawnych

Informujemy, że w roku akademickim 2020/2021 logowanie na stypendium dla osób niepełnosprawnych będzie odbywało się drogą elektroniczną w systemie USOSWeb na stronie: www.usosweb.ukw.edu.pl w dniach od 13 listopada do 23 listopada 2020 r.

Dokumenty wymagane do otrzymania stypendium załączamy w systemie USOSWeb.

Natomiast wypełniony i zarejestrowany wniosek w systemie USOSWeb należy wydrukować i wysłać pocztą tradycyjną lub kurierem do dnia 24 listopada 2020 r. na poniższy adres:

Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Chodkiewicza 30, budynek E, pokój 013
85-064 Bydgoszcz.


Dokumenty wymagane do otrzymania stypendium dla osób niepełnosprawnych:

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny) - skan w kolorze oryginału lub odpisu (potwierdzonego przez organ wydający orzeczenie lub notarialnie)
  • oświadczenie do Działu ds. Osób z Niepełnosprawnościami - dotyczy to osób, które straciły ważność orzeczenia od 31 marca 2020 r., a nie posiadają nowego orzeczenia wydanego w czasie stanu epidemii.