Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Ważna informacja dotycząca składania wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych Ważna informacja dotycząca składania wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych

Ważna informacja dotycząca składania wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych

Przypominamy, że składając wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy do systemu USOSWeb dołączać skan (ewentualnie zdjęcie) oryginalnego dokumentu, którym jest:

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • odpis orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • odpis na podstawie art. 76a, par. 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (m.in. notariusza).

Dokument musi być zeskanowany w kolorze.