Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Dłonie, na których jest narysowana mapa świata. W tle zachmurzone niebo Dłonie, na których jest narysowana mapa świata. W tle zachmurzone niebo

Rekrutacja do Programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/22

Drodzy Studenci,

pomimo obecnej sytuacji i obostrzeń związanych z COVID-19, z nadzieją na szybki powrót do normalności, ruszamy z rekrutacją na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/22 (studia i praktyka). 

Spotkanie informacyjne odbędzie się na platformie Teams (Erasmus rekrutacja 2021) w czwartek, 18.02.2021 o godz. 12:00 (kod dostępu: ogp9vub) i zostanie powtórzone w piątek, 26.02.2021 o godz. 13:00. Wszystkich studentów UKW zapraszamy do aplikowania! Termin przesyłania zgłoszeń (na adres: erasmus@ukw.edu.pl) na studia upływa 5 marca 2021 r., zaś na praktyki 30.06.2021 r.

  • W rekrutacji mogą wziąć udział studenci każdego cyklu studiów: zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.
  • Osoby uprawnione do pobierania stypendium socjalnego otrzymują na wyjazd dodatkowe stypendium w wysokości równowartości 200 EUR.
  • Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mają możliwość otrzymania dodatkowych środków na pokrycie kosztów rzeczywistych poniesionych z powodu niepełnosprawności.
  • Studenci ostatnich roczników mogą aplikować na wyjazdy na praktyki absolwenckie (do zrealizowania w ciągu 12 miesięcy od dnia ukończenia studiów).
  • Wszystkie osoby zakwalifikowane do programu mogą skorzystać z dofinansowania do kursu językowego przygotowującego do pobytu w uczelni/instytucji partnerskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami "Krok po kroku dla studentów 2021", "Zasadami realizacji wyjazdów na studia i praktykę"oraz listą uczelni partnerskich: www.bwm.ukw.edu.pl.

W związku z ograniczeniami wywołanymi światową pandemią COVID-19 i brakiem możliwości zrealizowania wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/21, osoby zakwalifikowane na taki wyjazd mają możliwość zrealizowania mobilności w roku akademickim 2021/22 bez konieczności ponownego przystępowania do rekrutacji. Gotowość wyjazdu wraz z podaniem wybranej uczelni partnerskiej i semestru planowanej mobilności należy zgłosić mailowo na adres: erasmus@ukw.edu.pl do 5 marca 2021 r.

Kontakt: Joanna Kalka, erasmus@ukw.edu.pl (ze względu na pracę zdalną, do końca lutego kontakt telefoniczny pod nr tel. 52 3419113 możliwy tylko w poniedziałki i wtorki).