Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Dłonie mężczyzny piszące po kartce, siedzącego przy laptopie Dłonie mężczyzny piszące po kartce, siedzącego przy laptopie

Prośba o wypełnienie ankiety - Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim

Szanowni Państwo,

do Działu ds. Osób z Niepełnosprawnościami zgłosiła się Pani Aleksandra Walecka - doktorantka V roku studiów doktoranckich z pedagogiki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z prośbą o rozpowszechnienie ankiety. Pani Aleksandra przygotowuje artykuł na temat sytuacji studentów z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim (z uwzględnieniem tradycyjnego funkcjonowania na uczelni oraz w warunkach nauczania zdalnego). Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystanie wyłącznie do celów naukowych podczas pisania artykułu.

Link do ankiety

Serdecznie zachęcamy do wypełnienia ankiety i z góry dziękujemy za udzielone odpowiedzi oraz poświęcony czas.