Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Zdjęcie przedstawia pracownika UKW czytającego czasopismo za pomocą powiększalnika elektronicznego Zdjęcie przedstawia pracownika UKW czytającego czasopismo za pomocą powiększalnika elektronicznego

Wypożyczalnia sprzętu dla osób niepełnosprawnych

W ramach projektu Uniwersytet Równych Szans powstała na UKW wypożyczalnia sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni studenci oraz pracownicy UKW mogą skorzystać z takich sprzętów jak:

  • tablet iPad (7th Generation) wraz z iPencil,
  • dyktafon Olympus LS-P4/WS-852,
  • mikrofon kierunkowy do dyktafonu Olympus ME-31,
  • powiększalnik elektroniczny RUBY XL HD,
  • monitor brajlowski Focus 40 Blue.

Aby skorzystać z wypożyczalni trzeba:

  • być studentem, doktorantem, słuchaczem studiów podyplomowych lub pracownikiem UKW,
  • posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • opłacić kaucję (10% wartości sprzętu),
  • podpisać umowę o użyczenie sprzętu.

Uwaga!
Pierwszeństwo mają osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
W celu skorzystania z wypożyczalni trzeba się skontaktować z Działem ds. Osób z Niepełnosprawnościami - P. Jakubem Żubkowskim.

Regulamin znajduje się w załączniku.

Projekt „Uniwersytet Równych Szans” powstał w odpowiedzi na zgłoszony przez NCBiR konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia Dostępna”, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Termin realizacji od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2023 roku. Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 3 736 240,75 zł, w tym 3 623 344,75 zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich i dotacji celowej.