Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Grafika prezentująca szachownicę z brązowymi i czarnymi pionkami Grafika prezentująca szachownicę z brązowymi i czarnymi pionkami

Informacja dla studentów niepełnosprawnych - wychowanie fizyczne, język angielski

Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami informuje, że studenci niepełnosprawni w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 mogą zapisać się na alternatywne zajęcia z wychowania fizycznego, tj. szachy.

WAŻNE: Zajęcia z wychowania fizycznego nie podlegają zwolnieniom.

Natomiast osoby słabosłyszące (symbol w orzeczeniu 03-L) mają możliwość uczestniczenia w dostosowanych zajęciach z języka angielskiego. 

Do dnia 28 lutego br. Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami będzie oczekiwać na e-mailową deklarację chęci udziału w zajęciach szachowych lub z języka angielskiego dla osób słabosłyszących.  Konieczne są wcześniejsze zapisy.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: niepelnosprawni@ukw.edu.pl w tytule wpisując „Zapisy na zajęcia WF” lub „Zapisy na zajęcia z języka angielskiego dla osób słabosłyszących”. Natomiast w treści maila proszę podać następujące informacje: imię i nazwisko, numer indeksu, kierunek i rok studiów oraz stopień i rodzaj niepełnosprawności.

Na pozostałe zajęcia obowiązują zapisy w systemie USOSweb.