Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Składanie wniosków do programu „Aktywny samorząd” - Moduł II

Studentów z umiarkowanym i ze znacznym stopniem niepełnosprawności informujemy, że można już składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu Aktywny samorząd” - Moduł II w PCPR-ach i MOPS-ach właściwych dla miejsca zamieszkania.

Wnioski można składać również w formie elektronicznej poprzez platformę SOW (System Obsługi Wsparcia).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa 31 marca 2022 r.

Możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego:

1) na pokrycie opłaty za studia niestacjonarne lub podyplomowe (czesne)
2) w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (do 1500 zł).
Dodatek ten może być jeszcze zwiększony w określonych przypadkach.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z dokumentem pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku” dostępnym na stronie: PFRON - znajdują się tutaj m.in. informacje dot. aktualnych warunków dofinansowania (wysokość dofinansowania, wymagany udział własny w zakupie). 

Osoby, które złożą kompletne wnioski za pomocą platformy SOW mają możliwość zwiększenia dodatku na pokrycie kosztów nauki, nawet do 800 zł (dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy).

W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.
Zachęcamy do zapoznania się z filmem instruktażowym, jak założyć profil zaufany.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę www.gov.pl lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunek osobisty.

W przypadku elektronicznego składania wniosku, załączniki do formularza należy pobrać i uzupełnione w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

Informujemy też, że: „Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dla potrzeb PFRON” wystawiane jest przez Biuro Obsługi Studenta (właściwe dla kierunku studiów).

Przypominamy, że studenci niestacjonarni oraz studiów podyplomowych powinni skontaktować się z Działem Księgowości (tel. 52 34 19 344) w celu wystawienia faktury za czesne (od momentu dokonania wpłaty za czesne mają Państwo 7 dni na zgłoszenie zapotrzebowania na fakturę).

Bliższych informacji udzielają pracownicy Działu ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Świadczą też pomoc w wypełnianiu wniosków telefonicznie lub osobiście (po wcześniejszym umówieniu się).