Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Projekt “Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy"

Polski Związek Głuchych w ramach pilotażu prowadzonego w projekcie "Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, serdecznie zaprasza wszystkie osoby z niepełnosprawnościami będące w wieku aktywności zawodowej do wzięcia udziału w testowaniu nowych form wsparcia aktywności zawodowej dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami.

Oferowane są trzy rodzaje wsparcia:

1. W ramach instrumentu BON NA START - wsparcie aktywności zawodowej poprzez wypłatę . dodatków motywacyjnych za podjęcie i utrzymanie zatrudnienia

lub

2. W ramach instrumentu MOJE DOSTĘPNE MIEJSCE PRACY - wsparcie aktywności zawodowej poprzez dofinansowanie zakupu sprzętu, urządzeń i/lub oprogramowania w celu indywidualnego dostosowania miejsca pracy

oraz

3. W ramach instrumentu CENTRUM KOMUNIKACJI – wsparcie aktywności zawodowej poprzez świadczenie usług tłumacza polskiego języka migowego online

Projekt realizowany jest na terenie całej Polski.
Pierwsze nabory ruszają już 01.06.2022 r. Prosimy śledzić stronę projektu!
Szczegółowe informacje dotyczące oferowanych form wsparcia wraz z
harmonogramem naboru znajdują się w dołączonym do wiadomości
załączniku.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie projektu:
www.wlaczeniewylaczonych.pl

W razie dodatkowych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt na e-mail:
pilotaz.ww@pzg.org.pl