Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Aktualności

Składanie wniosków do programu „Aktywny samorząd” - Moduł II

Studentów z umiarkowanym i ze znacznym stopniem niepełnosprawności informujemy, że można już składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu Aktywny samorząd” - Moduł II w PCPR-ach i MOPS-ach właściwych dla miejsca zamieszkania.

Wnioski można składać również w formie elektronicznej poprzez platformę SOW (System Obsługi Wsparcia).