Aktualności

Ważna informacja dla studentów niepełnosprawnych

12 listopada 2015

Studentów, którzy nie złożyli wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, a posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inną instytucję) prosimy o pilny kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych do 1 grudnia br. na maila: niepelnosprawni@ukw.edu.pl

 

czytaj całość…

Informacja dla nowo przyjętych studentów i doktorantów

28 września 2015

Informujemy, że studenci niepełnosprawni z I roku (studia pierwszego i drugiego stopnia) powinni zgłaszać się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych celem dostarczenia kopii orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) albo przesłać zeskanowany dokument na adres e-mailowy BON-u (niepelnosprawni@ukw.edu.pl). W ten sposób możliwe będzie wcześniejsze zarejestrowanie Państwa w systemie USOS, co znacząco usprawni przyjmowanie wniosków stypendialnych.

czytaj całość…

„Indeks marzeń” - konkurs dla maturzystów

10 września 2015
czytaj całość

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” ogłosiła czwartą edycję konkursu „Indeks marzeń” realizowaną w ramach projektu „Akademia Odnalezionych Nadziei”.  Mogą do niego przystąpić niepełnosprawni maturzyści, którzy potrzebują finansowego wsparcia w kontynuowaniu edukacji. 

czytaj całość…

Zmiana godzin pełnienia dyżurów od drugiej połowy września

02 września 2015
czytaj całość

Informujemy, że od 14 września br. pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych będą pełnić dyżury w następujące dni:

  • wtorek – od godz. 15:00 do godz. 19:00
  • środa, czwartek, piątek, sobota – od godz. 9:00 do godz. 13:00

Przypominamy, że siedziba Biura została przeniesiona do budynku przy ul. Chodkiewicza 30, blok E, pokój 013 (poziom -1).

czytaj całość…

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
blok E - pok. 013,
tel. 52 346 11 75, e-mail: niepelnosprawni@ukw.edu.pl