Aktualności

Nawiązanie współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy

10 lutego 2014
czytaj całość

W dniu 30 stycznia br. w Bibliotece Głównej odbyło się spotkanie, na którym obecni byli: dyrektor i nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzących i Niewidzących nr 1 im. Louisa Braille’a oraz ze strony Uniwersytetu: dyrektor Biblioteki Głównej, przedstawiciele władz oraz pracownicy naukowi Instytutu Pedagogiki oraz Instytutu Edukacji Muzycznej, a także Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Celem spotkania było omówienie obszarów współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy.

czytaj całość…

„OGRÓD MOŻLIWOŚCI - szansa na zatrudnienie osób niepełnosprawnych” - przedłużona rekrutacja

05 lutego 2014
czytaj całość

Serdecznie zapraszamy na spotkanie zorganizowane dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, podczas którego specjaliści Łaźni Miejskiej omówią możliwość udziału osób niepełnosprawnych w płatnych stażach, szkoleniach zawodowych oraz w projekcie pn. „OGRÓD MOŻLIWOŚCI - szansa na zatrudnienie osób niepełnosprawnych” dającym gwarancję zatrudnienia najpilniejszym uczestnikom projektu.

czytaj całość…

Nabór kandydatów do projektu "Kreatywni"

04 lutego 2014
czytaj całość

Do 14 lutego trwa nabór kandydatów do projektu „Kreatywni”.  Przedsięwzięcie ma charakter społeczny i ukierunkowane jest na wsparcie młodych osób niepełnosprawnych oraz pomoc w ich zatrudnieniu, a także na wykwalifikowaniu Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i EFS.

czytaj całość…

Projekt "Młodzi na rynku pracy"

03 lutego 2014
czytaj całość

Zapraszamy do udziału w projekcie „Młodzi na rynku pracy”, który jest adresowany do osób niepełnosprawnych w wieku od 18 do 30 lat zarejestrowanych w PUP Bydgoszcz, PUP Toruń, lub PUP dla powiatu toruńskiego, zamieszkujących miasto Bydgoszcz, powiat bydgoski, miasto Toruń lub powiat toruński.

czytaj całość…

Członkowie Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych i Fundacji ALUMNO uczestniczyli w VI Sesji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu

31 stycznia 2014
czytaj całość

W czwartek (30 stycznia) w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się szósta już doroczna Sesja Osób Niepełnosprawnych. Celem spotkania było wprowadzenie do debaty publicznej problemów tego środowiska. Przedstawiciele Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych i Fundacji ALUMNO zwrócili się do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego o powołanie Międzyuczelnianej Studenckiej Rady ds. Wsparcia Kształcenia Osób Niepełnosprawnych

czytaj całość…

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
blok E - pok. 013,
tel. 52 346 11 75, e-mail: niepelnosprawni@ukw.edu.pl