Aktualności

Zmiana godzin pełnienia dyżurów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

02 października 2017

Informujemy, że od 3 października br. pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych będą pełnić dyżury w następujące dni:

  • wtorek – od godz. 9:00 do godz. 13:00 (dodatkowo od godz. 16:00 do godz. 18:00 w wyznaczonych terminach)
  • środa, czwartek, piątek – od godz. 9:00 do godz. 13:00
  • sobota – od godz. 9:00 do godz. 13:00 (w wyznaczonych terminach)

 

WAŻNE:  Dodatkowe godziny pełnienia dyżuru we wtorek oraz sobotnie dyżury odbywać się będą wyłącznie w ustalonych terminach. Terminy będą podawane na bieżąco na stronie internetowej: www.niepelnosprawni.ukw.edu.pl w zakładce Kontakt.

czytaj całość…

Przyjmowanie wniosków do programu Aktywny Samorząd - Moduł II

06 września 2017
czytaj całość

Studentów z umiarkowanym i ze znacznym stopniem niepełnosprawności informujemy, że można już składać wnioski do programu „Aktywny samorząd - Moduł II” w PCPR-ach i MOPS-ach właściwych dla Państwa miejsca zamieszkania.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa 10 października 2017 r.

Możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego:
1) na pokrycie opłaty za studia niestacjonarne lub podyplomowe (czesne)
2) w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (do 1000 zł)

czytaj całość…

Informacja dla kandydatów i nowo przyjętych studentów i doktorantów

03 lipca 2017

Pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oczekują na nowo przyjętych studentów i doktorantów niepełnosprawnych (zwłaszcza osoby niewidome i poruszające się na wózkach inwalidzkich) celem omówienia ewentualnych potrzeb i form wsparcia tych osób (np. organizację pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, zaopatrzenie w dodatkowe urządzenia techniczne i sprzęt specjalistyczny, pomoc organizacyjną w realizacji zajęć dydaktycznych, adaptację materiałów dydaktycznych czy zakwaterowanie w domu studenckim).

czytaj całość…

16-17.05.2017 - Biuro Nieczynne

12 maja 2017

Informujemy, że w dniach 16 maja br. (wtorek) oraz 17 maja br. (środa) Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych będzie nieczynne.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 52 346 11 75 lub 504 162 661.

czytaj całość…

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
blok E - pok. 013,
tel. 52 346 11 75, e-mail: niepelnosprawni@ukw.edu.pl