Aktualności

Zmiana godzin pełnienia dyżurów od maja br.

28 kwietnia 2017

Informujemy, że od 9 maja br. pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych będą pełnić dyżury w następujące dni:

  • wtorek – od godz. 14:00 do godz. 18:00
  • środa, czwartek, piątek – od godz. 9:00 do godz. 13:00
  • sobota – od godz. 9:00 do godz. 13:00

Przypominamy, że sobotnie dyżury odbywają się w ustalonych terminach. Terminy są podawane na bieżąco na stronie internetowej: www.niepelnosprawni.ukw.edu.pl w zakładce Kontakt.

czytaj całość…

Przyjmowanie wniosków do programu Aktywny Samorząd - Moduł II

07 marca 2017
czytaj całość

Studentów z umiarkowanym i ze znacznym stopniem niepełnosprawności informujemy, że można już składać wnioski do programu „Aktywny samorząd - Moduł II” w PCPR-ach i MOPS-ach właściwych dla Państwa miejsca zamieszkania.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa
30 marca 2017 r.


Możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego:
1) na pokrycie opłaty za studia niestacjonarne lub podyplomowe (czesne)
2) w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (do 1000 zł)

czytaj całość…

Erasmus+ rekrutacja 2017/2018

17 lutego 2017

Informujemy, że ramach programu Erasmus + (wyjazd na studia i wyjazd na praktykę) uczelnia może wnioskować o dodatkowe wsparcie dla studentów niepełnosprawnych. W związku z powyższym prosimy o informację, czy są Państwo zainteresowani udziałem w w/w programie. 

czytaj całość…

Nasz student we władzach PSRP

24 stycznia 2017
czytaj całość

Z przyjemnością informujemy, że Wojciech Sarnacki – student II roku studiów magisterskich na kierunku Administracja pełni funkcję Pełnomocnika Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ds. studentów z niepełnosprawnością w kadencji 2017/2018. Serdecznie gratulujemy i składamy życzenia powodzenia w pracy na rzecz studentów niepełnosprawnych!

czytaj całość…

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
blok E - pok. 013,
tel. 52 346 11 75, e-mail: niepelnosprawni@ukw.edu.pl