Aktualności

Zaproszenie do udziału w projekcie "Biuro Karier pomostem do kariery"

20 grudnia 2016

Zapraszamy do udziału w innowacyjnym i kompleksowym projekcie „Biuro Karier pomostem do kariery” realizowanym przez Biuro Karier Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Projekt skierowany jest do ostatnich roczników studiów I i II stopnia wszystkich kierunków, czyli do grupy osób, która po zakończeniu kształcenia wejdzie na rynek pracy.

 

czytaj całość…

Ważna informacja dla studentów niepełnosprawnych

17 listopada 2016

Studentów, którzy nie złożyli wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, a posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inną instytucję) prosimy o pilny kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych lub przesłanie zeskanowanego orzeczenia na adres e-mailowy BON-u: niepelnosprawni@ukw.edu.pl do 2 grudnia br.

czytaj całość…

Akcja „Odjazdowe Mikołajki”

10 listopada 2016
czytaj całość

„Chcesz wywołać uśmiech dzieciaków, wrzuć do puszki kilka złociaków” - zbiórka na organizację zabawy mikołajkowej i zakup upominków dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

czytaj całość…

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - ważna informacja

19 października 2016

Informujemy, że studenci niepełnosprawni (głównie z I roku), którzy nie dostarczyli jeszcze orzeczenia o niepełnosprawności, powinni zgłaszać się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych celem dostarczenia jego kopii (oryginał orzeczenia do wglądu) albo przesłać zeskanowany dokument na adres e-mailowy BON- u (niepelnosprawni@ukw.edu.pl) do dnia 21 października br. (piątek) do godziny 12:00.

czytaj całość…

Dyżury psychologa w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

10 października 2016

Informujemy, że od 18 października br. konsultacje psychologiczne dla studentów niepełnosprawnych odbywać się będą we wtorki w godzinach od 9:00 do 12:00 w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (ul. Chodkiewicza 30, pawilon E, pokój 013). Dyżur dla studentów pełni dr Kamilla Komorowska. Na spotkania z psychologiem obowiązują wcześniejsze zapisy na adres mailowy: niepelnosprawni@ukw.edu.pl

czytaj całość…

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
blok E - pok. 013,
tel. 52 346 11 75, e-mail: niepelnosprawni@ukw.edu.pl