Aktualności

Informacja dla nowo przyjętych studentów i doktorantów

07 października 2016

Informujemy, że studenci niepełnosprawni z I roku (studia pierwszego i drugiego stopnia) powinni zgłaszać się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych celem dostarczenia kopii orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) albo przesłać zeskanowany dokument na adres e-mailowy BON- u (niepelnosprawni@ukw.edu.pl). W ten sposób możliwe będzie wcześniejsze zarejestrowanie Państwa w systemie USOS, co znacząco usprawni przyjmowanie wniosków stypendialnych.

czytaj całość…

Erasmus+ rekrutacja uzupełniająca na studia i praktykę

05 października 2016
czytaj całość

Informujemy, że ruszyła rekrutacja uzupełniająca na studia w programie Erasmus+. W rekrutacji mogą wziąć udział studenci niepełnosprawni drugiego roku i starsi studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 
Termin rekrutacji uzupełniającej upływa 14 października 2016 r.

czytaj całość…

Zmiana godzin pełnienia dyżurów w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

23 września 2016

Informujemy, że od 27 września br. pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych będą pełnić dyżury w następujące dni:

• wtorek, czwartek, piątek – od godz. 9:00 do godz. 13:00
• środa – od godz. 14:00 do godz. 18:00
• sobota – od godz. 9:00 do godz. 13:00

WAŻNE:
Sobotnie dyżury odbywać się będą w ustalonych terminach. Terminy będą podawane na bieżąco na stronie internetowej: www.niepelnosprawni.ukw.edu.pl w zakładce Kontakt.

czytaj całość…

Alternatywne zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów niepełnosprawnych

19 września 2016

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu informuje, że studenci II roku (III semestru) studiów stacjonarnych I stopnia oraz I roku (II semestru) studiów II stopnia kierunku Mechatronika i Edukacji techniczno-informatycznej w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 mogą zapisać się na alternatywne zajęcia z wychowania fizycznego, tj.

  • goalball,
  • szachy,
  • pływanie

albo na zajęcia z rehabilitacji.

czytaj całość…

Przyjmowanie wniosków do programu Aktywny Samorząd - Moduł II

05 września 2016
czytaj całość

Studentów z umiarkowanym i ze znacznym stopniem niepełnosprawności informujemy, że można już składać wnioski do programu „Aktywny samorząd - Moduł II” w PCPR-ach i MOPS-ach właściwych dla Państwa miejsca zamieszkania.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa 10 października 2016 r. Możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego na pokrycie opłaty za studia niestacjonarne (czesne) oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (do 1000 zł).

czytaj całość…

Wizyta studyjna we Wrocławiu

13 lipca 2016
czytaj całość

W dniach 8-10 lipca br. pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych uczestniczyli w wizycie studyjnej we Wrocławiu. Podczas wyjazdu pracownicy zwiedzili Samodzielną Sekcję ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Politechniki Wrocławskiej oraz Laboratorium Tyfloinformatyczne (Tyflolab).

czytaj całość…

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
blok E - pok. 013,
tel. 52 346 11 75, e-mail: niepelnosprawni@ukw.edu.pl