Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Informacje / Інформація

Wszystkich niepełnosprawnych kandydatów na studia zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Działem ds. Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Szczególnie zachęcamy do kontaktu osoby niewidome, poruszające się na wózku inwalidzkim oraz niesłyszące (posługujące się językiem migowym),celem omówienia ewentualnych potrzeb i form wsparcia tych osób, np. organizację pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, zaopatrzenie w dodatkowe urządzenia techniczne i sprzęt specjalistyczny, pomoc organizacyjną w realizacji zajęć dydaktycznych, adaptację materiałów dydaktycznych czy zakwaterowanie w domu studenckim.

Bez takich konsultacji pracownicy Działu ds. Osób z Niepełnosprawnościami nie będą w stanie w trakcie roku akademickiego na bieżąco i kompleksowo odpowiadać na wszystkie zgłoszone potrzeby.

Prosimy kandydatów o kontakt z Działem zaraz po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się na studia (najlepiej podejść osobiście po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie). Warto wówczas zabrać ze sobą kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) albo przesłać zeskanowany dokument na adres e-mailowy Działu: niepelnosprawni@ukw.edu.pl

Всіх абітурієнтів з обмеженими можливостями,які хочуть навчатися, ми запрошуємо безпосередньо до відділу у справах людей з обмеженими можливостями Університету Казімежа Великого в Бидгощі.

Особливо закликаємо сліпих, інвалідів та глухих (з використанням мови жестів) звертатися до нас, щоб обговорити можливі потреби та форми підтримки цих людей, наприклад, організацію роботи помічника інваліда, надання додаткових технічних послуг. прилади та спеціалізоване обладнання, організаційна допомога у здійсненні дидактичної діяльності, адаптація дидактичних матеріалів або проживання в студентському гуртожитку.

Без таких консультацій працівники відділу у справах людей з інвалідністю не зможуть реагувати на всі заявлені потреби на постійній основі протягом навчального року та комплексно.

Просимо кандидатів зв’язатися з кафедрою, як тільки вони отримають інформацію про свою кваліфікацію для навчання (краще звертатися особисто після запису на прийом по телефону). Тоді варто взяти з собою копію листка непрацездатності (оригінал для ознайомлення) або надіслати відсканований документ на електронну адресу Відділу: niepelnosprawni@ukw.edu.pl