Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Konsultant ds. praktyk i aktywizacji zawodowej

Od czerwca 2020 r. istnieje możliwość skorzystania z porad i wsparcia – Pana Michała Świerczyńskiego - konsultanta ds. praktyk i aktywizacji zawodowej – usługa skierowana jest dla studentów z niepełnosprawnością.

W ramach współpracy z konsultantem poznasz:

  • rynek pracy osób niepełnosprawnych,
  • współczesne formy zatrudnienia,
  • prawo pracy osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
  • aktualne standardy tworzenia CV/listu motywacyjnego

oraz będziesz uczestniczył w:

  • warsztatach indywidualnych i grupowych (m.in. motywacja, kompetencje społeczne, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie budżetem),
  • symulacji rozmów kwalifikacyjnych.

Istnieje możliwość uczestniczenia w spotkaniu stacjonarnie lub on-line.

Zapraszamy do kontaktu:
Tel. kom.: 792 130 883
E-mail: michal.swierczynski@ukw.edu.pl

Dyżury w lutym:

2.02.2024 9:00-14:00
06.02.2024 15:30-18:30 - dyżur zostaje odwołany
07.02.2024 15:30-18:30
09.02.2024 9:00-14:00
20.02.2024 15:30-18:30
21.02.2024 15:30-18:30
23.02.2024 9:00-14:00
27.02.2024 15:30-18:30
28.02.2024 15:30-18:30

Dyżury w marcu
01.03 (piątek) - 9.00-14.00 
05.03 (wtorek) - 15:30-18:30
06.03 (środa) - 15:30-18:30
08.03 (piątek) - 9.00-14.00
12.03 (wtorek) - 15:30-18:30
13.03 (środa) - 15:30-18:30
15.03 (piątek) - 9.00-14.00
19.03 (wtorek) - 15:30-18:30
20.03 (środa) - 15:30-18:30
22.03 (piątek) - 9.00-14.00
26.03 (wtorek) - 15:30-18:30
27.03 (środa) - 15:30-18:30
29.03 (piątek) - 9.00-14.00
Konsultacje odbywają się w pokoju nr 10 w Domu Studenta "Romek" (Łużycka 24).
Na konsultacje należy się umówić telefonicznie. Każda konsultacja powinna być umówiona i potwierdzona.

___________

Stanowisko konsultanta ds. praktyk i aktywizacji zawodowej sfinansowane zostało w ramach projektu „Uniwersytet Równych Szans”. Projekt powstał w odpowiedzi na zgłoszony przez NCBiR konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia Dostępna”, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Termin realizacji od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2023 roku. Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 3 736 240,75 zł, w tym 3 623 344,75 zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich i dotacji celowej.