Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Logopeda

Studentów, którzy mają problemy z emisją głosu, płynnością mowy, a także z wadami wymowy, bądź ich artykulacja nie jest zawsze właściwie odbierana, zapraszamy na zajęcia z logopedą.

Oferujemy ćwiczenia logopedyczne z zakresu:

  • jąkania,
  • higieny i emisji głosu,
  • wad wymowy,
  • dykcji,
  • oraz inne.

Na spotkania z logopedą obowiązują wcześniejsze zapisy na adres mailowy: niepelnosprawni@ukw.edu.pl

Kontakt:
mgr Aleksandra Bieńkiewicz - neurologopeda, oligofrenopedagog
e-mail: niepelnosprawni@ukw.edu.pl
tel. 52 346 11 75

W okresie wakacyjnym od 1 lipca do 30 września 2024 r. dyżury logopedy są wstrzymane.