Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Logopeda

Studentów, którzy mają problemy z emisją głosu, płynnością mowy, a także z wadami wymowy, bądź ich artykulacja nie jest zawsze właściwie odbierana, zapraszamy na zajęcia z logopedą.

Oferujemy ćwiczenia logopedyczne z zakresu:

  • jąkania,
  • higieny i emisji głosu,
  • wad wymowy,
  • dykcji,
  • oraz inne.

Dyżur odbywa się w Domu Studenta nr 1 "Romek" (ul. Łużycka 24, pokój nr 10 - parter).
Na spotkania z logopedą obowiązują wcześniejsze zapisy na adres mailowy: niepelnosprawni@ukw.edu.pl

Kontakt:
mgr Aleksandra Bieńkiewicz - neurologopeda, oligofrenopedagog
e-mail: niepelnosprawni@ukw.edu.pl
tel. 52 346 11 75