Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Oferta dla studentów niepełnosprawnych / Пропозиція для студентів-інвалідів

Usługi:

 • wsparcie psychologiczne,
 • alternatywne zajęcia z wychowania fizycznego (goalball, szachy, showdown),
 • sekcje sportowe dla osób niepełnosprawnych (goalball, tenis stołowy, showdown),
 • wsparcie logopedyczne,
 • wsparcie prawne,
 • zajęcia dla studentów w spektrum autyzmu prowadzone metodą Feuersteina,
 • asystenci osób niepełnosprawnych (dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz dla osób niewidomych zgodnie ze wskazaniem w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności),
 • digitalizacja materiałów dydaktycznych dla osób niewidomych (asystenci biblioteczni,
 • indywidualne zajęcia dla osób niewidomych (np. orientacja przestrzenna),
 • możliwość korzystania ze zbiorów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej,
 • wsprawcie zakresie aktywizacji zawodowej i praktyk,
 • tutoring akademicki,
 • transport na zajęcia (dla osób ze znaczym stopniem orzeczenia),
 • język angielski dla osób słabosłyszących.

Pomoc finansowa i organizacyjna:

 • przyjmowanie wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • opiniowanie wniosków o indywidualną organizację studiów,
 • przyjmowanie wniosków o urlop zdrowotny,
 • pomoc w wypełnianiu wniosków do programu PFRON  „Aktywny samorząd  – Moduł II,

Sprzęt specjalistyczny:

 • w biliotece pracownia z tablicą interaktywną oraz programem DisplayNote dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz wzroku,
 • w bibliotece trzy oddzielne pomieszczenia komputerowe (dla osób niewidomych, słabowidzących i poruszających się na wózkach inwalidzkich),
 • lupy dla osób słabowidzących w bibliotece,
 • urządzenie lektorskie dla osób niewidomych,
 • dyktafony dla osób mających problemy z robieniem notatek,
 • tłumacz języka migowego online w bibliotece,
 • pętle indukcyjne w salach wykładowych,
 • system FM dla osób słabosłyszących.

Likwidacja barier architektonicznych:

 • platformy przyschodowe,
 • platformy pionowe i windy,
 • schodołazy,
 • podjazdy do budynków,
 • toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • pokoje dla osób niepełnosprawnych w akademikach,
 • szatnie sportowe dla osób niepełnosprawnych (CEKFiS, Chodkiewicza 30).

Informacji na temat dostępności budynków Uniwersyteckich dla osób z dysfunkcją narządu ruchu udziela Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami. 

Послуги:

 • психологічна підтримка,
 • альтернативні заняття фізкультурою (гольбол, шахи),
 • спортивні секції для інвалідів (гольбол, настільний теніс),
 • логопедична підтримка,
 • помічники для інвалідів (для людей на інвалідних візках та для сліпих, як зазначено в довідці про ступінь інвалідності),
 • оцифрування навчальних матеріалів для сліпих,
 • індивідуальні заняття для незрячих (наприклад, просторове орієнтування),
 • можливість користуватися колекціями Академічної цифрової бібліотеки,
 • Англійська для слабочуючих.

Фінансова та організаційна допомога:

 • прийом заяв на стипендію для людей з інвалідністю,
 • надання висновків щодо заявок на індивідуальну організацію навчання,
 • прийом заяв на лікарняний,
 • допомога у заповненні заяв на програму ПФРОН «Активне місцеве самоврядування – модуль ІІ,

Спеціальне спорядження:

 • бібліотека з інтерактивною дошкою та програмою DisplayNote у бібліотеці, адаптованою для людей з вадами зору та зору,
 • три окремі комп’ютерні кабінети в бібліотеці (для сліпих, слабозорих та інвалідів на візках)
 • лупи для людей з вадами зору в бібліотеці,
 • пристрій для закадрового голосу для сліпих,
 • диктофони для людей, які мають проблеми з записом
 • онлайн сурдоперекладач у бібліотеці,
 • індукційні петлі в лекційних залах,
 • FM-система для людей з вадами слуху.

Зняття архітектурних бар’єрів:

 • сходові майданчики,
 • вертикальні платформи та ліфти,
 • підйомники по сходах,
 • під'їзди до будівель,
 • туалети для людей з обмеженими можливостями,,
 • місця для паркування людей з обмеженими можливостями,
 • кімнати для людей з обмеженими можливостями у гуртожитках,
 • спортивні роздягальні для людей з обмеженими можливостями (CEKFiS, Chodkiewicza 30)

Інформацію про доступність приміщень Університету для людей з обмеженими фізичними можливостями надає Департамент у справах людей з обмеженими можливостями.