Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Oferta dla studentów niepełnosprawnych

Usługi:

 • wsparcie psychologiczne,
 • alternatywne zajęcia z wychowania fizycznego (goalball, szachy),
 • sekcje sportowe dla osób niepełnosprawnych (goalball, tenis stołowy),
 • wsparcie logopedyczne,
 • asystenci osób niepełnosprawnych (dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz dla osób niewidomych zgodnie ze wskazaniem w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności),
 • digitalizacja materiałów dydaktycznych dla osób niewidomych,
 • indywidualne zajęcia dla osób niewidomych (np. orientacja przestrzenna),
 • możliwość korzystania ze zbiorów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej,
 • język angielski dla osób słabosłyszących.

Pomoc finansowa i organizacyjna:

 • przyjmowanie wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • opiniowanie wniosków o indywidualną organizację studiów,
 • przyjmowanie wniosków o urlop zdrowotny,
 • pomoc w wypełnianiu wniosków do programu PFRON  „Aktywny samorząd  – Moduł II,
 • przyjmowanie wniosków do programu PFRON  „Aktywny samorząd  – Moduł II (dotyczy tylko osób mieszkających w Bydgoszczy).

Sprzęt specjalistyczny:

 • w biliotece pracownia z tablicą interaktywną oraz programem DisplayNote dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz wzroku,
 • w bibliotece trzy oddzielne pomieszczenia komputerowe (dla osób niewidomych, słabowidzących i poruszających się na wózkach inwalidzkich),
 • lupy dla osób słabowidzących w bibliotece,
 • urządzenie lektorskie dla osób niewidomych,
 • dyktafony dla osób mających problemy z robieniem notatek,
 • tłumacz języka migowego online w bibliotece,
 • pętle indukcyjne w salach wykładowych,
 • system FM dla osób słabosłyszących.

Likwidacja barier architektonicznych:

 • platformy przyschodowe,
 • platformy pionowe i windy,
 • schodołazy,
 • podjazdy do budynków,
 • toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • pokoje dla osób niepełnosprawnych w akademikach,
 • szatnie sportowe dla osób niepełnosprawnych (CEKFiS, Chodkiewicza 30).

Informacji na temat dostępności budynków Uniwersyteckich dla osób z dysfunkcją narządu ruchu udziela Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami.