Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Dokumenty - stypendium dla osób niepełnosprawnych

Informujemy, że stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2022/2023 wynosi 800 złotych miesięcznie - bez podziału na stopień niepełnosprawności i wypłacane jest przez 9 miesięcy.

Poniższe dokumenty obowiązują w przypadku składania wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych w trakcie trwania roku akademickiego (gdy nie ma możliwości złożenia wniosku przez system USOSWeb w związku z zakończeniem terminu logowania). Dotyczy to osób, które:

  • nie złożyły wcześniej wniosku o stypendium przez system USOSWeb, a posiadają ważne orzeczenie,
  • utraciły ważność orzeczenia w trakcie trwania roku akademickiego i posiadają kolejne, a wypełniały wniosek drogą elektroniczną,
  • uzyskały orzeczenie w trakcie trwania roku akademickiego.

Wydrukowane dokumenty należy złożyć w Dziale ds. Osób z Niepełnosprawnościami z kopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu). W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami DON-u.