Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami
Młodzi Bez Barier Młodzi Bez Barier

Młodzi Bez Barier

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dom Studenta nr 1 "Romek",
ul. Łużycka 24, 85-096 Bydgoszcz, pok. 10 (parter),
e- mail: zsnukw@gmail.com

Adres do korespondencji: 
Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
blok E - pok. 013

Zapraszamy do polubienia nas na Facebook'u.

Zarząd Zrzeszenia

Prezes:
Kamil Najdrowski - administracja (st. II stopnia)
Sekretarz:
Anna Gralak - pedagogika (st. II stopnia)
Skarbnik:
Anna Kurek - pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią (st. I stopnia)